על העמותה

העמותה לילדים בסיכון הוקמה בשנת 1990, כדי לסייע לילדים בסיכון נוירופסיכיאטרי ופסיכוסוציאלי ולמשפחותיהם בקהילה. מאז הקמתה, התפתחו שני מרכזי פעילות:

המרכז לטיפול וחקר באוטיזם

המרכז לטיפול וחקר באוטיזם הוא הגוף הוותיק והמוביל בישראל בטיפול בילדים ובני נוער על הרצף האוטיסטי מהגיל הרך ועד לגיל 18.

המרכז הוקם על רקע היעדר במענה אבחוני וטיפולי לפעוטות ולילדים עם אוטיזם. הצורך להקים גוף שיספק מענה לילדים רבים ככל הניתן, נבע מתוך ההבנה כי הגיל הרך הינו חלון הזדמנויות טיפולי המאפשר לשפר את תפקודם של ילדים עם אוטיזם, וכי טיפול אינטנסיבי ומותאם הינו המפתח לקידומם המרבי של ילדים אלו.

למעלה מחצי יובל משמש המרכז ככתובת מקצועית, מחברת, תומכת ומחבקת לילדים, בני נוער, צעירים ובוגרים עם אוטיזם, ולבני משפחותיהם. המרכז דואג לזכויותיהם, פועל למיצויין, ומעניק להם טיפול מקצועי באופן מותאם ונגיש.

המרכז פועל בפריסה ארצית ביותר מ-350 מסגרות טיפוליות – מצפון עד דרום, במרכז ובפריפריה, וביותר מ-110 בתי ספר, באמצעות למעלה מ- 2,300 עובדים מתחומי טיפול שונים: רפואיים ופארא-רפואיים, רגשיים, ומומחים בשיטות טיפול ייעודיות.

הצוותים המסורים של המרכז בשילוב הניסיון והידע הקליני שנצבר בו, והמודלים הטיפוליים שפותחו על ידו, זוכים להכרה לאומית ומוטמעים במסגרות טיפוליות בקרב אוכלוסיות ומגזרים שונים.

בימים אלה המרכז נוטל על עצמו אתגרים נוספים ומגבש מענים טיפוליים גם לאוכלוסייה הבוגרת יותר הנמצאת על הרצף האוטיסטי. המרכז משתף פעולה עם מרכזים רפואיים ועם מוסדות אקדמיים, כמו גם עם עמותות נוספות, על מנת לקדם את יעדיו.

לוגו מרכז חוסן

מרכז חוסן ע”ש כהן האריס

מרכז “חוסן” ע”ש כהן-האריס הינו מרכז מקצועי העוסק בפיתוח תכניות לייעוץ ולהכשרה בתחום שיפור החוסן האישי, המוסדי והקהילתי. המרכז, שהוקם בשנת 2001, מפתח תכניות מניעה להתמודדות עם מצבי לחץ בחיי היום-יום, במצבי חירום וטראומה וכן תכניות למניעת אובדנות.

המרכז מפעיל את התכניות במסגרות שלטוניות, חינוכיות (גילאי 18-0), בריאותיות, קהילתיות ובמוסדות ובארגונים שונים. מאמרים ומחקרים רבים של מרכז “חוסן” המבוססים על המודלים שפותחו ביוזמתו, פורסמו וקיבלו הכרה מקצועית ואקדמית בישראל ובעולם.

תפיסה טיפולית

תפיסת הטיפול בעמותה הינה התפתחותית-אינטגרטיבית. לכל מטופל נבנית תכנית קידום אישית המותאמת לצרכיו, המקיפה את מכלול תחומי התפקוד שלו. בתכניות מושם דגש על טיפול בילד בסביבתו הטבעית, בגן או בבית הספר, במטרה להקל על בני משפחתו וכדי להעצים את התועלת הטיפולית.

העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם גורמים במערכת הבריאות, במערכת החינוך, במערכת הרווחה וברשויות המקומיות וזאת מתוך ראיית הילד במרכז. גישה זו מאפשרת לכל הגורמים המעורבים להתאגד סביב הטיפול בילד ולהתמקד בטובתו ובקידומו.

הישגי העמותה

אחד מהישגיה הבולטים של העמותה הוא קבלת יוזמתה והמלצותיה לגיבוש “סל טיפולים בריאותי מקדם (טב”מ)” – סל טיפולים עשיר ואינטנסיבי שהמדינה מעניקה לילדים על הרצף האוטיסטי מהגיל הרך ועד גיל 7.  כתוצאה מפועלה של העמותה, כל הילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי זכאים לסל זה.

 

בשנים האחרונות, השיגה העמותה פריצת דרך נוספת והיא שילוב טיפולי בריאות בהיקף של עד 3 שעות שבועיות לילדים בגילאי 7-18 במסגרת בתי הספר, באופן מותאם ומונגש לצרכיהם. כך זוכים ילדים ובני נוער רבים בגילאים אלו לטיפולים מקדמים והכרחיים, שבעבר לא הייתה להם אפשרות לקבל.

יעדי העמותה

לפעול למתן טיפול וסיוע בקהילה לילדים עם אוטיזם ולמשפחותיהם.

להעניק לילדים עם אוטיזם טיפול ושירותים ברמה הגבוהה ביותר מיד עם קבלת האבחנה ולנצל ככל הניתן את חלון ההזדמנויות לטיפול הקיים בגיל הרך.

לפתח ולקדם מודלים להתערבות טיפולית ולסיוע ברמת הפרט, המשפחה והקהילה.

לעודד גורמים מוסדיים בקהילה ליטול חלק פעיל במתן מענה לצרכי ילדים ובני נוער עם אוטיזם ולמשפחות.

להגביר את המודעות הציבורית ולהוביל שינוי חברתי בתפיסת הפרט עם אוטיזם והשתלבותו בחברה.

להנגיש שירותים מקצועיים ואיכותיים לכל ילד ברחבי הארץ, ללא הבדל דת, גזע ומגדר, תוך שימת דגש על פיתוח וייצוב שירותים מקצועיים ואיכותיים בפריפריה.

לקדם מחקרים בתחומי פעילותה.

לפתח מנהיגות מקצועית ארצית בתחום הטיפול באוטיזם, באמצעות מרכז למידה רב-מקצועי.

פעילות ציבורית: על סדר היום

פיתוח ויישום מודל ייחודי וחדשני למתן טיפולים פרא-רפואיים לבני הגילאים 7–18 במסגרת בית הספר, למען מיצוי זכויות הילדים והמתבגרים לקבלת שלוש שעות שבועיות של טיפול פרא-רפואי, כמודל מיטבי לילדים ולנערים שמאופיינים באוטיזם.

הקצאת מבנים ברחבי הארץ והתאמתם למסגרות מעון וגן המתאימות לטיפול.

הובלת מאבק לפיתוח מרכזי טיפול לילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי, ולשילובם הפרטני בגנים שאינם גני תקשורת.

קידום למידה והתמחות בתחום האוטיזם למטפלים ממקצועות הבריאות, ופיתוח מנהיגות מקצועית נוכח המחסור בכוח אדם מקצועי בתחום זה.

קידום פרויקטים שונים והעלאת המודעות בקהילה בקרב בני נוער לקבלת השונה.

פיתוח תכנית מקצועית ייחודית (דוגמת חוסן אוטיזם, תכניות מבוססות מחקר לאבחון ולטיפול בילדים, בבני נוער ובבוגרים עם אוטיזם, ובבני משפחותיהם).

קידום המחקר בתחום הטיפול באוטיזם.

פיתוח מענים מונגשים בתחום התרבות.

הנגשת תעסוקה לבוגרים על הרצף האוטיסטי.

מעורבות בפיתוח מענים כוללניים בהשכלה גבוהה לבוגרים על הרצף האוטיסטי.

מוסדות, בעלי תפקידים וועדות

את העמותה מובילים אנשי מקצוע מהתחום הטיפולי, בעלי ניסיון רב שנים

אסיפה כללית
עו"ד בכר חגית
פרופ' גולדווסר בנעד
גב' גלאנץ טליה
פרופ' פרוסט יוסף
פרופ' צ'חנובר אהרון
ד"ר צ'חנובר מנוחה
ד"ר שגב שלמה
פרופ' שרמן דן
ד"ר שרמן ריבי

ועד העמותה
רו"ח אלונה בר און, יו"ר
פרופ' גולדווסר בנעד
פרופ' פרוסט יוסף
ד"ר שגב שלמה
ד"ר שרמן ריבי

יועץ משפטי
משרד עו"ד שיבולת, רוברטס, ישראלי ושות'

רואה חשבון
רו"ח דורון שטיין – משרד רו"ח זיו, האפט,
לוטקר, שטיין, טולדנו

גוף מבקר
רו"ח יובל כהן

מבקר פנים
עו"ד יהושוע דוד

עו"ד ציפי נגל-אדלשטיין, מנכ"ל – tzipi_e@trac.org.il
גב’ טלי אדלשטיין-מעלם, מנהלת משאבי אנוש ופיתוח ארגוני – talie@trac.org.il
רו"ח עדי קורן, מנהלת כספים – adik@trac.org.il
גב' הניה הדר, מנהלת פרויקטים מיוחדים – henia_h@trac.org.il
גב’ שלומית ויסבלום, מנהלת תקשורת שיווקית – shlomitw@trac.org.il
ד”ר ורד רייטר, מנהלת איכות ארגון ומנהל – vered@trac.org.il
גב' ענת אילון גנור, מנהלת גיוס ופיתוח משאבים – anatg@trac.org.il
גב' אורלי עמוס, מנהלת תפעול ורכש – orlya@trac.org.il

גב' דנה קוסטה, מנהלת מקצועית תחום אוטיזם – danac@trac.org.il
ד"ר שגית הושמנד, מנהלת מערך בקרה והטמעה – sagith@trac.org.il
גב' מיכל גיא, רכזת בקרה מקצועית – michalguy@trac.org.il
גב' יעל לויאל, מנהלת תחום ניהול סיכונים – yaell@trac.org.il
גב' רינת אריאלי דנן, אחראית תחום מעונות ורפרנטית פניות הורים – rinata@trac.org.il
גב' אתי עמיאל, מנהלת תחום הדרכה, למידה וניהול ידע – etia@trac.org.il
גב' גלית אלוני, אחראית השתלמויות וימי עיון – galita@trac.org.il
גב' סיגל לוי, אחראית ויינלנד ותחום מגעים – sigallevi@trac.org.il
גב' דנה קוסטו שוחט, אחראית מערכת ניהול למידה – dana.kosto@trac.org.il
גב' דקלה בוטנר, מנהלת תחום אירועים חריגים – dikla.botner@trac.org.il
גב' שחר זלצברג סויסה, אחראית תפעול הדרכה – shacharsuissa@trac.org.il

פרופ' בנעד גולדווסר
פרופ' יוסף פרוסט
ד"ר שלמה שגב
פרופ' נתנאל לאור

פרופ’ נתנאל לאור, יו”ר, יועץ מקצועי לועד העמותה
ד”ר אירית מור-שניר, מנהלת רפואית
עו”ד ציפי נגל-אדלשטיין, מנכ”ל
גב’ דנה קוסטה
גב’ נחמה פבר בן-פזי
ד”ר ורד רייטר
גב' סנדרה ישראל יעקב

פרופ’ נתנאל לאור, יו"ר
עו”ד ציפי נגל-אדלשטיין
ד”ר ורד רייטר
פרופ' עופר גולן
גב' דנה קוסטה
ד”ר אירית מור-שניר
ד"ר טלי גב

ד"ר אירית מור-שניר
ד"ר יפעת ברונשטיין
ד"ר מיכל רפפורט
ד"ר אסתר אורליאן
גב' מיכל גרשוני-ראש
גב' אורלי דותן
גב' דפנה טישל
גב' רחל פלדמן פרידנשטין
גב' רונית קוזוקרו שגב
גב' ענת יודפת
גב' נעה הרלינג
גב' מירי אביטל
גב' קרן איפלן
גב' נונה פלח
גב' ארנונה זהבי
גב' אתי ארד
גב' אורלי שליו
גב' דנה גריסרו הרגס
גב' מיכל ינון
גב' אור-לי טובים
גב' ריקי רוטר
גב' פנינית ליבוביץ
גב' מיקי מגדל

פרופ' עפר גולן, מנחה מקצועי ליחידות ASD בתל אביב ובכפר סבא
סנדרה ישראל-יעקב, פסיכולוגית אחראית, יחידות ASD בתל אביב ובכפר סבא
אלינור בן זאב, הדרכה וניהול היחידה לטיפול אינטגרטיבי במים
יעל ברוקנר, פסיכולוגית שיקומית, מדריכה, מנהלת היחידה לתקשורת חברתית

מנהלות המערך הטיפולי המקדם לגילאי בית ספר
נחמה פבר בן פזי, פסיכולוגית קלינית, מנהלת ארצית מערך טיפולי מקדם לגילאי בית ספר – nechama@trac.org.il
נוגה גאני, מנהלת ארגון ופיתוח – nogagani@trac.org.il

מנהלות מטה
גב’ מאיה פריד, גב’ לורה ארבל, גב' רינת ארז

מנהלות אזור
גב’ לימור מישורי הראל, גב’ עינת קסלר בראל, גב’ יפעת אוסישקין, גב’ ענבר דוברת, גב’ אריאלה דיאמנט פטל, גב' מיה גרונר שמאי, גב' שירה וידיסלבסקי, גב' רוני דיאמנט אבנון

מנהלות מערכים
גב’ יפעת כפיר רשף, גב’ גילי רג’ואן, גב' מיכל פרידמן, גב' ענבל אורלוביץ פלד, גב' רחל סרבניק, גב' שרית צור, גב’ סתיו דנינו, גב’ אסראא תכרורי גב’ אודליה והב, גב’ שרית אורן, גב' חן חן בונדורבסקי-הימן, גב' אביטל אלג'ם, גב' ענבל שכטר, גב' מריטו מהרי, קרני ביאליק נוביץ, מעין כאהן שטיינברג, גב' יסמין שפירא, גב' שחף אפל

גב' יעל הראל, מנהלת סקטור פיזיותרפיה
גב' פזית גור, מנהלת סקטור קלינאות תקשורת
גב' ענת אמיר-אסף, מנהלת סקטור ריפוי בעיסוק
גב' מירי גדיש, מנהלת סקטור תרפיה בהבעה ויצירה
גב' אביבה בינט, מנהלת סקטור ניתוח התנהגות
גב' יונית שולמן, מנהלת סקטור פסיכולוגיה
גב' דפנה טישל, מנהלת סקטור עבודה סוציאלית

גב' נילי כהן אהרונסון, מנהלת תחום התמחות פסיכולוגיה קלינית אשפוזית ופרויקטים מקצועיים, פסיכולוגית ראשית
גב' מירי אביטל, אחראית התמחות בפסיכולוגיה התפתחותית

סגל קרן, מנהלת תחום בוגרים – kerens@trac.org.il
גלבר יעל, מנהלת הכשרה, השמה וליווי תחום בוגרים – yaelg@trac.org.il